Tofaş Kaptanıyla Konuştuk

5 Ocak 2012 Perşembe

Fenerbahçe Ülker Açılışı Buruk Yapıyor,TBF Kararları!!!Fenerbahçe Ülker Galatasaray maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç ceza aldı.Fenerbahçe Ülker'e Anadolu Efes ve Antalya BŞB maçlarında sadece kadınlar ve çocuklar tribündeki yerini alabilecek.Bu cezanın açılışa denk gelmesi tatsız bir duruma sebep olacaktır kuşkusuz ki.Taraftar ne kadar suçlu olsa da Türk Spor tarihine önemli hizmetler verecek olan bir salonun açılışının buruk geçecek olması taraftar açısından düşündürücü.Ayrıca taraftarlar arasında başlayan haksızlık konuşmaları başladı bile.Geçen sene final serisi düşünülünce...

OLAYLAR :
30.12.2011 tarihinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan FENERBAHÇE
ÜLKER – GALATASARAY MEDİCAL PARK BEKO BASKETBOL LİGİ müsabakası ile
ilgili olarak görevlilerce hazırlanan belge ve tutanaklar ile müsabakanın görüntü kayıtları
incelenmiş ve bu çerçevede kulüpten savunması istenerek, toplanan deliller ve yapılan
savunma ışığında Kurulumuzca dosya değerlendirilmiştir.
Anılan müsabaka ile ilgili olarak;
a-Rakip takım sporcuları ısınmak için sahaya çıktıklarında, Fenerbahçe Ülker taraftarları tarafından rakip takım yarı sahasına yabancı madde atılması ve sporcuların ısınmalarının engellenmesi,
b-Yine müsabaka öncesinde Fenerbahçe Ülker taraftarları tarafından toplu olarak küfürlü tezahüratlarda bulunulması, bu eylemler nedeniyle 1. anonsun yapılması,
c-Hava atışından hemen önce Fenerbahçe Ülker taraftarlarının sahaya yabancı madde atmaları neticesinde 2. kez anons yapılması,
d-Müsabaka sırasında, üçüncü periyotta yine Fenerbahçe Ülker taraftarları tarafından sahaya yabancı maddeler atılması neticesinde 3. kez anons yapılması,
e-Hakemlerin 3. anonsu takiben müsabakaya ara vererek soyunma odasına gittikleri sırada atılan maddenin müsabakanın yardımcı hakemine isabet etmesi,
f-Hakemlerin olaylar nedeniyle sahayı terk etmeleri ve müsabakanın 15 dakika duraksaması,
g-Hakemler oyunu devam ettirmek için sahaya döndüklerinde Fenerbahçe Ülker
taraftarlarının toplu olarak müsabaka hakemleri aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunmaları,
h-Fenerbahçe Ülker Takımı’nın görevlendirdiği anons yetkilisinin, anons sistemini
yönergelere aykırı olarak tamamıyla seyirciyi yönlendirmek amaçlı kullanması,
ı-Müsabaka öncesinde, basın tribününün arkasındaki boş alana seyirci alınmaması yönündeki karara rağmen, bu bölüme biletsiz ve bu müsabakaya ait olmayan biletler ile seyirci alınması,müsabakada görevli özel güvenlik görevlilerinin, müsabakanın teknik komiserinin ve lig komiserinin tüm uyarılarına rağmen gerekli güvenlik önlemlerini almamakta ısrar etmeleri,
j-Özel güvenlik görevlilerinin üst aramalarını özensiz yaparak salona çok sayıda yabancı maddenin sokulmasına sebep olmaları, k-Salon koridorlarında sigara içilmesi,
l-Müsabaka öncesinde Fenerbahçe Ülker Takımı tarafından ısınma süresince “lig sponsoru” Molten’in haklarına aykırı olarak farklı marka top torbasının sahanın ortasında bulundurulması,
m-Fenerbahçe Ülker Takımı Yetkilisi olarak bildirilen Cenk Renda’nın, kendisine yapılan uyarılara rağmen müsabakanın teknik komiserine yardımcı olmaması,
n-Fenerbahçe Ülker Takımı’nda görevli kondisyoner Radoman Skecic ve malzemeci Erkan
Karaca’nın kurallara rağmen akreditasyon kartı takmamaları,
nedenleriyle ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Teknik Komiser Raporu, Hakem Raporu, Lig Komiseri Raporu, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun Müsabaka İle İlgili Raporu, müsabakanın CD kayıtları,
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Savunma Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun müsabaka ile ilgili raporu ve müsabaka görevlilerince düzenlenen belgeler ile Kulübün savunma yazısı incelendiğinde;Özetle, genel olarak Fenerbahçe Ülker taraftarlarının, müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında organize ve sürekli olarak rakip takım aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulundukları, müsabakanın başlamasına 27 dakika kala Galatasaray Medical Park sporcuları ısınmak için sahaya çıktıklarında, Fenerbahçe Ülker taraftarlarının, rakip takım yarı sahasına yabancı madde (rulo kasa fişi) attıkları ve sporcuların ısınmalarını engelledikleri, müsabakanın başlamasına 12 dakika kala yine Fenerbahçe Ülker taraftarlarının toplu olarak küfürlü tezahüratlarda bulundukları, neticesinde bir kez anons yapıldığı, hava atışından hemen
önce sahaya yabancı madde (kasa fişi) atmaları, neticesinde ikinci kez anons yapıldığı, müsabakanın 3. periyodunun bitimine 2.48 dakika kala yine Fenerbahçe Ülker taraftarlarının sahaya yabancı maddeler (bozuk para, çakmak, pet şişe vs.) attıkları, tribünden atılan maddenin müsabakanın yardımcı hakemine isabet ettiği ve neticesinde üçüncü kez anons yapıldığı, bu esnada müsabaka hakemlerinin soyunma odasına gittikleri ve müsabakaya 15 dakika ara verildiği, hakemler müsabakayı devam ettirmek için sahaya döndüklerinde, Fenerbahçe Ülker taraftarlarının toplu olarak müsabaka hakemleri aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulundukları, Fenerbahçe Ülker Takımı tarafından görevlendirilen anons yetkilisinin, anons sistemini yönergelere aykırı olarak seyirciyi yönlendirmek amaçlı olarak
kullandığı, müsabaka öncesinde alınan karar gereğince, basın tribününün arkasındaki boş alana seyirci alınmaması gerekirken bu bölüme biletsiz ve bu müsabakaya ait olmayan biletler ile seyirci alındığı, müsabakada görevli özel güvenlik görevlilerinin, müsabakanın teknik komiserinin ve lig komiserinin tüm uyarılarına rağmen gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları, üst aramalarını özensiz yaparak salona çok sayıda yabancı maddenin sokulmasına
sebebiyet verdikleri, salon koridorlarında seyirciler tarafından sigara içildiği, müsabaka öncesinde sporcuların ısınma hareketleri yaptıkları esnada Fenerbahçe Ülker Takımı tarafından lig sponsoru Molten’in haklarına aykırı olarak farklı marka top torbasının sahanın ortasında bulundurulduğu belirlenmiştir. Ayrıca Fenerbahçe Ülker Takımı’nda görevli kondisyoner Radoman Skecic ve malzemeci
Erkan Karaca’nın akreditasyon kartı takmadıkları tespit edilmiştir.
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Fenerbahçe Ülker taraftarları tarafından
gerçekleşen seyirci olayı nedeniyle, Kurulumuzun 21.10.2011 tarih, 5 sayılı kararı ile rakip takım aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunulması (anonslar yapılması ve oyunun durması) nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Şubesi’ne 2.500 TL para cezası verilmiştir.
Ülkemizin iki büyük kulübünün müsabakası sırasında ev sahibi kulübün seyircileri dışında rakip takım seyircisinin alınmadığı, bunun yegane amacının seyirci, sporcu, hakem ve tüm görevlilerin güvenliği olduğu, bu zorunluluğa karşın ev sahibi kulübün seyircilerinin takımlarını tek taraflı tezahürat vb. şekilde destekleme imkanlarının bulunduğu, ancak bu imkanın rakip takım mensuplarına sürekli küfür etmek, sahaya ve hakemlere yabancı madde vb. atmak suretiyle bir türlü “baskı kurmak” şeklinde tecellisi, amaçlanan güvenli ortamın oluşması bir yana sporun ruhuna aykırı bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Böyle bir durumun
hiçbir şekilde ve hiçbir kulüp tarafından kabulü söz konusu olamaz. Keza ev sahibi kulübün savunmasında, böyle bir durumun engellenmesi için gayret edildiği belirtilmiştir. Ancak yukarıda 14 adet başlık altında toplanan “kural ihlalleri” göz önüne alındığında, basketbol mevzuatında yazılı bulunan kuralları uygulamada yetersiz kalındığı ve gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır.
Netice olarak Fenerbahçe Ülker Takımı ve Fenerbahçe Ülker taraftarlarının eylemlerine
uyan;
1 – Disiplin Yönergesi’nin 29.1 ve 29.2.6 maddesi gereğince, müsabaka öncesinde
Fenerbahçe Ülker taraftarlarının sahaya yabancı madde atmaları, rakip takım sporcularının ısınmalarını engellemeleri ve küfürlü tezahürat nedeniyle 1. anonsun yapılması, müsabakanın hava atışının yapılmasından hemen önce Fenerbahçe Ülker taraftarlarının sahaya yabancımadde atmaları ve neticesinde ikinci kez anons yapılması, müsabakanın üçüncü periyodu sırasında Fenerbahçe Ülker taraftarlarının sahaya yabancı maddeler atmaları neticesinde üçüncü kez anons yapılarak hakemlerin soyunma odasına gitmeleri, atılan maddenin müsabakanın yardımcı hakemine isabet etmesi ve müsabakanın 15 dakika durmasına sebebiyet verilmesi, müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında Fenerbahçe Ülker taraftarlarının müsabaka hakemleri ve rakip takım aleyhinde sürekli olarak küfürlü tezahüratlarda bulunmaları nedenleriyle FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 2 (İKİ) MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 25.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
2 – Disiplin Yönergesi’nin 28.2.11 maddesi gereğince, Fenerbahçe Ülker Takımı tarafından görevlendirilen anons yetkilisinin, anons sistemini seyircileri coşturmak amacıyla kullanması nedeniyle FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 2.000- TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
3 – TBL Yönetim Esasları Yönergesi’nin 60.3 ve 60.4 maddeleri ile Disiplin Yönergesi’nin 19. maddesine göre, müsabaka öncesi alınan karar gereğince basın tribününün arkasındaki bölümün boş bırakılması gerekirken bu bölüme biletsiz ve bu müsabakaya ait olmayan biletler ile seyirci alınması, TBL Yönetim Esasları Yönergesi’nin 98 ve 105.2 maddeleri ile Disiplin Yönergesi’nin 19 maddesi gereğince, müsabakada görevli özel güvenlik görevlilerinin, müsabakanın teknik komiserinin ve lig komiserinin tüm uyarılarına rağmen gerekli güvenlik önlemlerini almamaları, üst aramalarını özensiz yaparak, salona çok sayıda yabancı maddenin
sokulmasına izin vermeleri, Disiplin Yönergesi’nin 28.2.15 maddesi gereğince, salon
koridorlarında sigara içilmesi ve TBL Yönetim Esasları Yönergesi’nin 27.8 maddesi ile
Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.1 ve 19. maddeleri gereğince, Fenerbahçe Ülker Takımı’nda görevli kondisyoner Radoman Skecic ve malzemeci Erkan Karaca’nın akreditasyon kartı takmamaları nedeniyle her ihlal için ayrı ayrı olmak üzere FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ’NİN ve kondisyoner Radoman Skecic ile
malzemeci Erkan Karaca’nın İHTAR CEZASI ile tecziyelerine,
iş bu kararın ilgili Kulübe tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para cezalarının 30 gün içerisinde ödenmesi gereğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

1 yorum:

  1. Fenerbahçe Ülker Efes maçı için Caferağa'yı diğer cezalı maç içinde Sinan Erdem'i düşünüyor.

    YanıtlaSil

Bundan sonra yorumlarınız onaydan geçecek.Çünkü bazı yorumlar ahlaken uygun olmayabiliyor.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More